Sau khi đã liên kết ZaloPay với thẻ/ tài khoản ngân hàng, bạn có thể thực hiện rút tiền từ tài khoản ZaloPay theo hướng dẫn như sau:


Bước 1: Tại giao diện chính chọn "Nạp/Rút tiền" (Số dư)

Bước 2: Chọn "Rút tiền"

Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết và nhập số tiền cần rút

Bước 4: Nhập mật khẩu thanh toán để hoàn tất giao dịch