Để thay đổi mật khẩu thanh toán tài khoản ZaloPay, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Tại giao diện chính chọn icon Cá nhân


Bước 2: Chọn hình icon để Thiết lập bảo vệ tài khoản


Bước 3: Chọn Đổi mật khẩu thanh toánBước 4: Nhập Mật khẩu thanh toán cũ 


Bước 5: Nhập Mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới


Bước 6: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại của bạn


Bước 7: Nhập mã OTP vừa nhận được


Bước 8: Đổi mật khẩu thanh toán thành công


Khi tạo mật khẩu thanh toán, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Tránh đặt Mật khẩu thanh toán liên quan đến thông tin cá nhân như : ngày sinh nhật, số Chứng minh nhân dân, số điện thoại.
  • Không nên sử dụng chung Mật khẩu thanh toán đăng ký với ngân hàng hoặc các sản phẩm khác. 
  • Định kỳ thay đổi Mật khẩu thanh toán mỗi 3 tháng/1 lần.


Trường hợp bạn đã quên mật khẩu thanh toán của ZaloPay, bạn hãy tham khảo giải pháp tại đây.