Hiện tại Zalo và ZaloPay là 2 tài khoản độc lập nên khi thay đổi số điện thoại đăng ký Zalo thì số điện thoại ZaloPay sẽ không thay đổi theo