Bạn tuyệt đối KHÔNG:

 • Mở tài khoản và đăng ký dịch vụ cho người khác sử dụng.
 • Tiết lộ mã PIN, mật khẩu, tên đăng nhập (username), mật khẩu thanh toán của bất kỳ dịch vụ nào cho bất kỳ ai qua bất kỳ kênh nào như điện thoại, email, đường link.
 • Sử dụng Mật khẩu có chứa thông tin mang tính cá nhân mà người khác dễ dàng suy đoán như ngày tháng năm sinh, số điện thoại, biển số xe, tên bản thân, tên của người thân như vợ chồng, con, dãy số liên tục đơn giản như 123456.
 • Click vào các đường link lạ và khai báo thông tin cá nhân cho bất kỳ địa chỉ email đã gửi đến hoặc điện thoại tới. ZaloPay không bao giờ chủ động yêu cầu Quý khách hàng khai báo cùng một lúc cả tên đăng nhập và mật khẩu truy cập dịch vụ qua điện thoại hoặc email.
 • Sử dụng chung Mật khẩu thanh toán cho giao dịch với ngân hàng hoặc các sản phẩm khác. 
 • Chuyển tiền, nạp tiền vào số điện thoại hay công cụ tương đương để làm thủ tục nhận thưởng. ZaloPay không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền, nạp tiền vào số điện thoại để nhận thưởng bất kỳ chương trình khuyến mại nào của ZaloPay.
 • Không lưu lại tên đăng nhập và mã khóa bí mật trên các trình duyệt web.
 • Cài đặt, sử dụng phần mềm diệt vi rút trên thiết bị cá nhân sử dụng để giao dịch. Không cài đặt các phần mềm, công cụ tiện ích từ các trang web không tin cậy, không có bản quyền.
 • Không sử dụng các thiết bị di động đã bị phá khóa để tải và sử dụng phần mềm ZaloPay.


Bạn NÊN:

 • Thiết lập tính năng bảo vệ tài khoản để người khắc không thể xem được các thông tin cá nhân và liên kết ngân hàng của bạn.
 • Thường xuyên thay đổi Mật khẩu thanh toán.
 • Đổi mật khẩu truy cập các dịch vụ thường xuyên để đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch; Mật khẩu có giá trị sử dụng trong thời hạn 12 tháng, hết thời hạn trên khách hàng phải thay đổi.
 • Tránh viết mật khẩu ra giấy hoặc ghi chép dưới hình thức khác.
 • Thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ ngay lập tức khi phát hiện mình vừa click vào đường link nghi ngờ giả mạo hoặc vô tình trả lời thông tin cho người lạ gọi tới.
 • Bảo vệ mật khẩu, mã khóa bí mật, OTP và không chia sẻ các thiết bị lưu trữ các thông tin này.
 • Khi nhận được tin nhắn OTP, tin nhắn dịch vụ từ ZION, cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn. Nếu nội dung không khớp đúng giao dịch đang thực hiện, Quý khách tuyệt đối không sử dụng tin nhắn này vào bất kỳ dịch vụ nào.
 • Khi hệ thống đang xử lý giao dịch, không thoát khỏi màn hình giao dịch và chờ thông báo kết quả từ hệ thống trước khi thực hiện giao dịch khách.
 • Luôn nhớ đăng xuất/thoát khỏi hệ thống ngay sau mỗi lần truy cập, sử dụng dịch vụ.
 • Chỉ dùng máy tính công cộng để truy cập, thực hiện giao dịch thanh toán trong trường hợp thật sự cần thiết và sau đó phải sử dụng phương tiện an toàn để thay đổi ngay mã khóa bí mật tài khoản đăng nhập.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại Hướng dẫn giao dịch an toàn và dịch vụ trung gian thanh toán