Trong trường hợp thẻ ngân hàng liên kết với ZaloPay của bạn bị thất lạc, việc đầu tiên bạn nên thực hiện là liên hệ với ngân hàng phát hành để khóa thẻ kịp thời, sau đó truy cập ZaloPay để huỷ liên kết thẻ.