Trường hợp bạn không thể truy cập tài khoản ZaloPay do không thể đăng nhập tài khoản Zalo liên kết với ZaloPay và mất số điện thoại ZaloPay, bạn vui lòng liên hệ tổng đài 1900545436 để ZaloPay xác minh thông tin và hỗ trợ chi tiết.