Có 3 cách chuyển tiền đến tài khoản ZaloPay khác


Cách 1: Chuyển tiền trên ứng dụng ZaloPay 

- Bước 1: Tại giao diện chính, chọn Chuyển tiền

- Bước 2: Chọn tài khoản nhận tiền trong danh sách bạn bè Zalo hoặc nhập số điện thoại ZaloPay        của người nhận

- Bước 3: Nhập số tiền muốn chuyển và lời nhắn

- Bước 4: Chọn nguồn tiền và hoàn tất giao dịch chuyển tiền.


Cách 2: Chuyển tiền trên Zalo chat

- Bước 1: Mở khung chat với bạn bè trong Zalo, chọn biểu tượng ba chấm > chọn Chuyển tiền

- Bước 2: Nhập số tiền muốn chuyển, lời nhắn và nhấn Tiếp tục

- Bước 3: Chọn nguồn tiền và nhấn Xác nhận giao dịch

- Bước 4: Người nhận nhấn vào liên kết nhận tiền


Cách 3: Chuyển tiền qua mã QR

- Bước 1: Người nhận tiền truy cập mục Nhận tiền trên Trang chủ ZaloPay

- Bước 2: Người chuyển chọn Quét Mã QR

- Bước 3: Người chuyển hướng camera đến màn hình QR code của người nhận

- Bước 4: Nhập số tiền, lời nhấn và xác nhận giao dịch


Ngay sau khi bạn hoàn tất giao dịch chuyển tiền (và người nhận thực hiện thao tác nhận tiền cần thiết), người nhận sẽ được cập nhật tiền trong tài khoản ZaloPay của mình kèm với cập nhật trong lịch sử giao dịch và thông báo trong ứng dụng ZaloPay. Bạn hãy nhắc người nhận mở ứng dụng ZaloPay để kiểm tra số dư ví hoặc thông báo trong biểu tượng hình chuông ở góc phải bên trên màn hình chính.