Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Nạp điện thoại", Chọn Số điện thoại cần nạp và Mệnh giá nạp

Bước 2: Chọn nguồn tiền, "Xác nhận thanh toán" và hoàn tất giao dịch