Bạn vui lòng truy cập mục Lịch sử trên ứng dụng, chọn giao dịch nạp điện thoại bạn đã thực hiện và kiểm tra trạng thái giao dịch.

- Trạng thái Thành công: chắc chắn số tiền đã được chuyển đến nhà mạng và thuê bao nhận đã được cập nhật khoản nạp.

- Trạng thái Đang xử lý: số tiền đã được chuyển đến nhà mạng và nhà mạng sẽ xử lý trong vòng 1-3 ngày làm việc. Nếu nhà mạng xử lý không thành công, số tiền sẽ được hoàn về kênh thanh toán bạn sử dụng; nếu nhà mạng xử lý thành công, số tiền sẽ được cập nhật vào thuê bao nhận.

Trường hợp lịch sử giao dịch không hiển thị thông tin giao dịch, số tiền sẽ được ngân hàng tra soát và hoàn tiền trong vòng 5-7 ngày làm việc.

Sau 7 ngày mà bạn chưa nhận được tiền hoàn, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ qua ứng dụng để ZaloPay kiểm tra và hỗ trợ tiếp tục.