Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Thẻ ĐT"

Bước 2: Chọn nhà mạng bằng cách nhấp vào logo tương ứng 


Bước 3: Chọn mệnh giá thẻ, số lượng sau đó nhấn "Thanh toán"

Bước 4: Chọn nguồn tiền và bấm "Xác nhận thanh toán" để hoàn tất giao dịch