Bạn vui lòng truy cập mục Lịch sử trên ứng dụng, chọn giao dịch mua thẻ điện thoại bạn đã thực hiện và kiểm tra trạng thái giao dịch.

- Trạng thái Thành công: giao dịch đã thành công và ZaloPay đã cung cấp mã thẻ đến bạn.

- Trạng thái Đang chờ/Đang xử lý: số tiền đã được chuyển đến nhà mạng và nhà mạng sẽ xử lý để cung cấp mã thẻ trong vòng 1-3 ngày làm việc. Nếu nhà mạng xử lý không thành công, số tiền sẽ được hoàn về kênh thanh toán bạn sử dụng; nếu nhà mạng xử lý thành công, bạn sẽ nhận được mã thẻ.

Trường hợp lịch sử không hiển thị thông tin giao dịch bạn đã thực hiện, số tiền sẽ được ngân hàng tra soát và hoàn tiền trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Sau 5 ngày mà bạn chưa nhận được tiền hoàn, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ qua ứng dụng để ZaloPay kiểm tra và hỗ trợ tiếp tục.