Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng "Uni Pass" sau đó đăng nhập tài khoản Uni pass 

Bước 2: Chọn mục "Nạp tiền" và chọn số tiền cần nạp.

Bước 3: Chọn nguồn tiền, kiểm tra thông tin và xác nhận thanh toán