Mỗi thẻ quà tặng có điều kiện sử dụng, dịch vụ áp dụng và thời hạn sử dụng nhất định. Bạn vui lòng kiểm tra lại chi tiết thẻ quà tặng để chắc chắn bạn đã sử dụng thẻ quà tặng đúng cách.

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng bấm vào mục "Ưu đãi" chọn "Quà tặng của bạn" để xem toàn bộ thẻ quà tặng mà bạn đang có và thời hạn sử dụng của thẻ quà tặng. 

Bước 2: Bấm vào "Thẻ quà tặng" bạn muốn xem chi tiết. Bạn sẽ đọc được các thông tin về điều kiện sử dụng, dịch vụ áp dụng và thời hạn thẻ quà tặng. 

 

Nếu vẫn có thắc mắc, vui lòng gửi thông tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) ZaloPay bên dưới bao gồm: 

1. Dịch vụ thanh toán

2.  Hình ảnh không sử dụng được quà tặng