(1) Nếu bạn chuyển tiền qua ứng dụng ZaloPay: tiền sẽ được cộng vào ví người nhận ngay khi giao dịch thành công. 

(2) Nếu bạn chuyển tiền qua ứng dụng Zalo không kèm thiệp: tiền sẽ được cộng vào Ví ZaloPay liên kết với Zalo ngay khi giao dịch thành công. Giao dịch sẽ được thông báo đến người nhận qua thông báo tại chat. 

(3) Nếu bạn chuyển tiền qua ứng dụng Zalo có kèm thiệp hoặc chuyển đến người nhận chưa có tài khoản ZaloPay: người nhận cần nhấn "Nhận tiền" trong khung chat giữa bạn và người nhận. Sau 2 tiếng kể từ khi chuyển tiền, nếu người nhận vẫn chưa nhận thì tiền sẽ tự hoàn lại vào ví của bạn.