Liên kết ZaloPay với tài khoản ngân hàng để:

1. Không cần phải nhập lại thông tin tài khoản ngân hàng mỗi lần giao dịch.

2. Nạp tiền vào ZaloPay từ tài khoản ngân hàng nhanh chóng

3. Rút tiền từ ZaloPay về tài khoản ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng (hỗ trợ với các ngân hàng trong danh sách ngân hàng liên kết)