Mật khẩu thanh toán là dãy gồm 6 chữ số do bạn tạo khi khởi tạo tài khoản ZaloPay.

Khi bạn đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào, ZaloPay đều yêu cầu bạn nhập chính xác mật khẩu thanh toán để xác thực chủ ví nhằm đảm bảo an toàn tài khoản tối đa.


Trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu thanh toán bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn đổi mật khẩu tại đây.