Nếu bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền đến số thẻ/số tài khoản ngân hàng mà ví ZaloPay đã bị trừ tiền nhưng tài khoản thụ hưởng vẫn chưa được cập nhật tiền, bạn hãy truy cập mục "Lịch sử" trên ứng dụng, chọn vào giao dịch chuyển tiền và kiểm tra trạng thái:


1. Trạng thái "Thành công"


Với trạng thái "Thành công", giao dịch đã hoàn thành và ZaloPay chắc chắn đã chuyển số tiền đến ngân hàng thụ hưởng.

Thông thường, ngân hàng sẽ cập nhật tiền vào tài khoản nhận ngay lập tức sau khi giao dịch thành công. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào ngân hàng thụ hưởng, tài khoản nhận có thể được cập nhật tiền trong chậm nhất 3 ngày làm việc.

Người nhận cũng cần kiểm tra lại sao kê tài khoản thụ hưởng, đối chiếu bằng mã đơn hàng thể hiện trong chi tiết giao dịch trên ứng dụng ZaloPay.


Nếu quá 3 ngày mà người nhận vẫn chưa nhận được tiền, bạn vui lòng xin sao kê tài khoản thụ hưởng từ ngày phát sinh giao dịch đến thời điểm xuất sao kê, sau đó gửi đến địa chỉ hotro@zalopay.vn và nêu rõ giao dịch bạn cần kiểm tra để ZaloPay đối soát chi tiết với ngân hàng.


2. Trạng thái "Đang xử lý"


Trạng thái "Đang xử lý" nghĩa là ZaloPay cần kiểm tra thêm với ngân hàng thụ hưởng về kết quả giao dịch. Thông thường ngân hàng sẽ cập nhật kết quả trong vòng 3 ngày làm việc.

- Nếu ngân hàng có ghi nhận giao dịch, số tiền sẽ được cập nhật vào tài khoản người nhận.

- Nếu ngân hàng không ghi nhận, hệ thống sẽ hoàn tiền về ví ZaloPay của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.