Mã thanh toán QuickPay chỉ sử dụng nguồn tiền từ số dư ví ZaloPay, không dùng nguồn tiền từ các kênh khác như thẻ ATM hay thẻ thanh toán quốc tế VISA/MasterCard/JCB.
Nếu thanh toán từ số dư ví ZaloPay thất bại, thu ngân tại quầy sẽ yêu cầu bạn thanh toán bằng phương thức khác hoặc thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng/VISA tại quầy.