Hiện ZaloPay không tính phí với giao dịch trả nợ thẻ.