Nếu bạn hủy đơn thành công tại Lazada thì ZaloPay và Lazada sẽ nhanh chóng hoàn tất yêu cầu hủy đơn và hoàn tiền của bạn. Bạn hãy theo dõi trong vòng 3 ngày, nếu sau khoảng thời gian này bạn chưa nhận được thông báo hoàn tiền từ ZaloPay hãy bấm gửi yêu cầu để ZaloPay nhanh chóng hỗ trợ cho bạn nhé.
Nếu bạn nhận được thông báo hoàn tiền của ZaloPay nhưng chưa nhận được tiền hoàn hãy tham khảo thêm hướng xử lý sau đây nhé (link thêm FAQ đã nhận được thông báo hoàn tiền nhưng chưa nhận được tiền hoàn).