Sau khi đơn hàng của bạn được xác nhận huỷ trên Lazada, số tiền sẽ được hoàn về ví ZaloPay đã dùng để thanh toán trong vòng 24 giờ. Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin Lịch sử giao dịch của ZaloPay sau 24 giờ (các giao dịch hoàn tiền thành công đều hiển thị đầy đủ trong Lịch sử giao dịch).

Nếu quá 24 giờ mà bạn chưa thấy tiền được hoàn, bạn hãy thực hiện lần lượt các bước kiểm tra sau để được xử lý nhanh chóng:

- Mục Lịch sử giao dịch và Thông biểu ở biểu tượng hình chuông trên Trang chủ ZaloPay. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

- Nếu Lịch sử giao dịch không ghi nhận dòng hoàn tiền, bạn hãy liên hệ Lazada để kiểm tra lại trạng thái huỷ đơn (19001007).

- Nếu Lazada khẳng định đã hoàn tiền, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng ZaloPay và báo rõ các thông tin mà Lazada đã cung cấp đến bạn.