Hiện tại ZaloPay áp dụng biểu phí chuyển tiền đến ngân hàng như sau: 

1. Miễn phí 3 giao dịch mỗi tháng 

2. Giao dịch thứ 4 đến 15 : 3.100đ + 0.5% số tiền chuyển 

3. Giao dịch thứ 16 trở đi : 3.100đ + 0.65% số tiền chuyển