Trường hợp bạn chuyển tiền nhầm đến một tài khoản ZaloPay khác, để nhanh chóng và tiện lợi nhất, bạn hãy chủ động liên hệ với người nhận để thương lượng về việc thu hồi.

Nếu bạn không liên hệ được người nhận, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng. ZaloPay sẽ cố gắng liên hệ người nhận giúp bạn để xin thu hồi giao dịch (nếu ZaloPay liên hệ được và người nhận đồng ý cho thu hồi thì sẽ hỗ trợ thu hồi; ngược lại, nếu ZaloPay không kết nối được đến người nhận hoặc người nhận không đồng ý cho thu hồi thì ZaloPay không hỗ trợ được).