Trường hợp bạn phát hiện chuyển tiền đến nhầm tài khoản thụ hưởng, vui lòng thực hiện như sau: 


- Nếu bạn quen biết với chủ tài khoản nhận, bạn có thể liên hệ người nhận để trao đổi nhanh chóng về việc chuyển tiền của bạn.


- Nếu bạn không quen biết người nhận và có nhu cầu thu hồi số tiền này do bạn chuyển nhầm, ZaloPay có thể hỗ trợ bạn theo các bước sau: 

  • Đầu tiên ZaloPay sẽ gửi đến bạn một chứng từ báo có hoặc mã chuẩn chi
  • Sau đó, bạn đến quầy giao dịch của ngân hàng nhận và dùng chứng từ hoặc mã chuẩn chi trên để nhờ thu hồi
  • Nếu ngân hàng đồng ý hỗ trợ thu hồi và yêu cầu ZaloPay gửi công văn, bạn hãy ghi nhận lại thông tin người đồng ý tiếp nhận thu hồi (như chi nhánh ngân hàng, họ tên nhân viên, số điện thoại…)
  • Khi có đủ các thông tin trên, bạn gửi chi tiết đến ZaloPay. ZaloPay sẽ liên hệ ngân hàng để xử lý tiếp tục.

Để được hỗ trợ, bạn vui lòng truy cập mục Lịch sử trên ứng dụng ZaloPay, chọn giao dịch cần hỗ trợ và nhấn Yêu cầu hỗ trợ, sau đó nêu rõ việc bạn cần thu hồi giao dịch.