Hiện ZaloPay miễn phí với hầu hết các dịch vụ, trừ các dịch vụ sau:

1. Nạp tiền/thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế (debit): miễn phí 5 giao dịch đầu tiên mỗi tháng; từ giao dịch thứ 6, tính phí 2.000 VND + 2% giá trị giao dịch.

2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng (credit): miễn phí 3 giao dịch đầu tiên mỗi tháng; từ giao dịch thứ 4, tính phí 2.000 VND + 2% giá trị giao dịch. 

3. Chuyển tiền đến ngân hàng: miễn phí 3 giao dịch đầu tiên mỗi tháng; từ giao dịch thứ 4 đến giao dịch thứ 15, tính phí 3.100 VND + 0,5% số tiền giao dịch; từ giao dịch thứ 16, tính phí 3.100 VND + 0,65% số tiền giao dịch.

4 Rút tiền: miễn phí 3 giao dịch đầu tiên mỗi tháng; từ giao dịch từ 4, tính phí 1.000 VND (giao dịch từ 1 triệu đồng trở xuống) hoặc 0,4% giá trị giao dịch (giao dịch trên 1 triệu đồng).

5. Dịch vụ VETC: tính phí 1.300 VND + 0,8% số tiền giao dịch

 

Một số đối tác không áp dụng phí thanh toán (hiện tại bao gồm: Vietjet, Bamboo, Agoda, Tix) và danh sách này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ. Bạn vui lòng tham khảo thêm tại https://zalopay.vn/quy-dinh/chinhsachphi.html