Hiện ZaloPay đang tạm ngưng bán thẻ Zing cũng như các loại thẻ game khác và chưa có thời gian mở lại.

Để nạp tiền cho các game được phát hành bởi VNG, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.