Tuỳ theo dịch vụ, mỗi tài khoản ví có thể liên kết 1 hoặc nhiều tài khoản nhà cung cấp.

Nếu liên kết không thành công, bạn vui lòng kiểm tra lại kết nối internet, mật khẩu thanh toán có chính xác không.

Trường hợp bạn đã thực hiện đủ các điều kiện nhưng vẫn không liên kết được, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng để bộ phận hỗ trợ của ZaloPay kiểm tra và tư vấn chi tiết.