Bạn hãy truy cập mục Lịch sử trên ứng dụng ZaloPay để kiểm tra:

- Nếu bạn tìm thấy giao dịch ngay khi vào mục Lịch sử, nghĩa là giao dịch đã thành công. Bạn hãy liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra tình trạng giao hàng.

- Nếu bạn không tìm thấy giao dịch ngay khi vào mục Lịch sử, hãy lọc giao dịch thất bại (chọn biểu 3 chấm ở góc trên bên phải >> kéo đến cuối màn hình, chọn Thất bại >> Áp dụng). Giao dịch thất bại nhưng bị trừ tiền thì ZaloPay và ngân hàng sẽ tra soát và hoàn tiền trong 1-3 ngày làm việc (tham khảo chi tiết tại đây).