Nguyên nhân: Hệ thống kết nối giữa ngân hàng và ZaloPay tạm không ổn định.

- Nếu chưa nhận được kết quả: Vui lòng chờ trong vòng 30 phút để hệ thống chuyển tiền tới ví của bạn.

- Nếu nhận được kết quả thất bại: Vui lòng chờ trong 1 đến 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ nghỉ), số tiền đã trừ sẽ được hoàn về thẻ ngân hàng hoặc nạp vào ví ZaloPay của bạn.

- Nếu nhận được kết quả thành công: Chúc mừng bạn, tiền sẽ được nạp vào ví ZaloPay của bạn ngay. Bạn có thể kiểm tra tại mục Số dư ví.