Nếu dòng trạng thái trên chi tiết giao dịch chuyển tiền của bạn hiển thị "Thành công" nghĩa là ZaloPay chắc chắn đã chuyển tiền đến ngân hàng nhận.

Thông thường, ngân hàng sẽ cập nhật tiền vào tài khoản thụ hưởng ngay sau khi giao dịch được thực hiện. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào quy trình của ngân hàng nhận, tài khoản thụ hưởng có thể được cập nhật tiền chậm hơn, trễ nhất sau 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ nghỉ).

Bạn cũng hãy báo người nhận kiểm tra lại sao kê tài khoản thụ hưởng, đối chiếu bằng thông tin mã đơn hàng (thể hiện trong chi tiết giao dịch trên ứng dụng ZaloPay).


Nếu quá 3 ngày làm việc mà tài khoản thụ hưởng vẫn chưa nhận được tiền, bạn vui lòng xin sao kê tài khoản thụ hưởng từ ngày phát sinh giao dịch đến thời điểm xuất sao kê, sau đó gửi đến địa chỉ email hotro@zalopay.vn và nêu rõ giao dịch bạn cần kiểm tra để ZaloPay có thể đối soát chi tiết với hệ thống ngân hàng về giao dịch.