Hiện tại, ZaloPay chỉ thu phí khi nạp tiền bằng thẻ debit quốc tế từ giao dịch nạp tiền thứ 6. Bạn có thể xem thông tin chính sách phí tại đây:https://zalopay.vn/quy-dinh/chinh-sach-phi-dich-vu-tren-ung-dung-thanh-toan-zalo-pay