Chi tiết biểu phí rút tiền bạn có thể xem ở đây: https://zalopay.vn/quy-dinh/chinh-sach-phi-dich-vu-tren-ung-dung-thanh-toan-zalo-pay.


Chọn mục "Đối với tài khoản ZaloPay" để xem chi tiết