Tiền tích luỹ là phần thưởng có thể đổi thành tiền mặt rút về ví ZaloPay hoặc quy đổi thành Voucher Lazada có giá trị gấp 10 lần.


- Thời gian đổi quà: từ 18:00 ngày 10/11 đến 23:59 ngày 11/11

- Bạn chỉ được đổi quà 1 lần

- Sau khi đổi quà, bạn có thể vào Ví ZaloPay để xem tiền đã rút về Ví, hoặc vào mục ưu đãi trên ZaloPay để kiểm tra Voucher Lazada đã đổi.