Lượt chơi 1K Kỳ Diệu là Voucher tương đương 1.000đ để tham gia chương trình bốc thăm mỗi ngày trên Lazada. Người trúng thưởng sẽ được nhận iPhone 12 miễn phí. 


Sử dụng lượt chơi bằng cách:  

- Nhấn "Thực hiện" nhiệm vụ Chơi 1K Kỳ Diệu trên Lazada trên danh sách nhiệm vụ.  

- Chọn mua iPhone 12 với giá 1.000đ.  

- Chọn ZaloPay để thanh toán và áp dụng Voucher 1K Kỳ Diệu từ chương trình. 


Bạn có thể xem thông tin chi tiết về 1K Kỳ Diệu tại mục Thể lệ chương trình của Vòng Xoay Siêu Sale.