Để hoàn thành nhiệm vụ “Chuyển tiền qua Zalo Chat từ 1.000 đồng” thì người nhận phải nhận tiền thành công bằng cách vào khung chat Zalo giữa người chuyển và người nhận bấm đồng ý nhận tiền trên liên kết có tên “Chuyển tiền cho bạn”. 

- Nhiệm vụ chuyển tiền qua Zalo chat có thể hoàn thành tối đa 10 lần. Không áp dụng khi chuyển trùng với người đã thực hiện trước đó.

- Trường hợp người nhận chưa bấm đồng ý nhận tiền hoặc không nhận được liên kết để nhận tiền, trong 24 giờ số tiền này sẽ tự động được hoàn về ví ZaloPay của bạn.

Bạn có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền khác để hoàn thành nhiệm vụ nhé.