Khi đã tham gia Vòng Xoay Siêu Sale, một số nhiệm vụ không cần vào trang chủ chương trình nhưng vẫn được tính hoàn thành khi bạn thực hiện, đó là: 

- Chơi 1K Kỳ Diệu trên Lazada. 

- Chuyển tiền 1.000đ qua Zalo chat. 

- Nạp điện thoại.  

- Thanh toán VieOn/ Galaxy Play. 


Bạn được tính là đã tham gia Vòng Xoay Siêu Sale khi thực hiện một trong các điều sau:  

- Truy cập trang chủ chương trình.  

- Nhận tiền qua Zalo chat từ người chơi đã tham gia chương trình.  

- Nhấn vào link mời tham gia chương trình từ bạn bè.  

- Mở Hộp quà miễn phí từ bạn bè.