Bước 1: Quét Mã QR đặt tại cửa hàng hoặc truy cập link được đăng tải trên Facebook chính thức của nhóm Dịch vụ để nhận ngay 1 Voucher chung giảm giá 50% và 1 Chìa khóa.  

Bước 2: Mua hàng tại cửa hàng hoặc App/Web và chọn thanh toán bằng ZaloPay. 

Bước 3: Khi thanh toán áp dụng Voucher phù hợp để được hưởng ưu đãi. 

Bước 4: Kiểm tra số tiền được giảm và xác nhận thanh toán.  


Nhiệm vụ "Quét mã QR"/truy cập link chỉ áp dụng 01 lần cho 01 nhóm Dịch vụ trong suốt chương trình. Những lần quét Mã QR/truy cập link sau tại đối tác khác thuộc nhóm Dịch vụ có trong Voucher chung đã nhận trước đó cũng sẽ không được nhận thêm Voucher và Chìa khóa. Voucher chung chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 Nhãn hàng duy nhất.

VD: Khách hàng đã quét Mã QR tại cửa hàng GS25, nhận Voucher chung giảm giá 50% cho nhóm Dịch vụ “Cửa hàng tiện lợi”. Khi đến GS25, 7-Eleven, Circle K khác cũng thuộc nhóm dịch vụ và quét Mã QR lần nữa sẽ không được nhận thêm Voucher.