- Khách hàng nhấn vào biểu tượng Zalo OA của một Nhãn hàng bất kỳ và được chuyển sang kênh Zalo của đối tác đó.  
- Khách hàng nhấn quan tâm để nhận 1 chìa khóa. 
- Mỗi Khách hàng chỉ nhận 1 chìa khóa cho 1 lượt quan tâm kênh Zalo Nhãn hàng.  
- Không áp dụng cho các khách hàng đã thực hiện quan tâm đối tác trước đó.