Bước 1: Vào ZaloPay trong Zalo. 
Bước 2: Truy cập vào trang chủ chương trình “Tích Xu Đổi Quà”, chọn “Lên Đường Kiếm Xu”.
Bước 3: Chọn nhiệm vụ muốn thực hiện, bấm “Nhận”. 
Bước 4: Hoàn thành nhiệm vụ và nhận 1 Chìa khóa và Xu tương ứng. 
Bước 5: Bấm vào nút “Mở Rương” trong thông báo hoặc bấm vào nút “Kho báu” tại trang chủ chương trình “Tích Xu Đổi Quà” để kiểm tra số lượng chìa khóa và bắt đầu lượt chơi “Kho Báu Diệu Kỳ”. 

Lưu ý:  Nếu bạn hoàn thành một nhiệm vụ thanh toán trong danh sách nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 2 Chìa khóa, gồm 1 Chìa khóa khi giao dịch trên ZaloPay từ 10,000đ và 1 Chìa khóa dựa trên việc hoàn thành nhiệm vụ.  

Ví dụ: Sau khi bấm nút “Nhận” và hoàn thành nhiệm vụ Nạp điện thoại 20.000đ, bạn sẽ nhận được 1 Chìa khóa cho giá trị giao dịch và 1 Chìa khóa từ việc hoàn thành nhiệm vụ.


- Nhiệm vụ chỉ được tính là hoàn thành sau khi bạn chọn “Nhận” và thực hiện nhiệm vụ sau đó.  

- Các nhiệm vụ được tích xu phải là nhiệm vụ được hiển thị trong danh sách “Nhiệm vụ tích xu” của bạn. Mỗi nhiệm vụ đều đi kèm với một số Xu tích lũy tương ứng và 1 Chìa khóa.  

- Tips: bạn có thể nhận được 1 Chìa khóa mỗi ngày khi điểm danh nhận xu trên trang chủ của chương trình “Tích Xu Đổi Quà”.