Đối với các dịch vụ Lazada, Tiki, BAEMIN, Sendo, Ahamove


- Với mỗi loại dịch vụ, 5 giao dịch thành công đầu tiên mỗi ngày sẽ được tích xu và nhận được Chìa khóa tương ứng cho mỗi giao dịch. Từ giao dịch thứ 6 trong ngày trở đi sẽ không được nhận Xu và Chìa khóa.


- Với mỗi loại dịch vụ, 60 giao dịch thành công đầu tiên mỗi tháng sẽ được tích xu và nhận Chìa khóa. Từ giao dịch thứ 61 trở đi trong tháng (tính từ ngày 1 hàng tháng) sẽ không được nhận Xu và Chìa khóa.


Đối với các dịch vụ khác của ZaloPay: Không có giới hạn số lượng xu và chìa khóa mà bạn có thể nhận được mỗi tháng (mỗi giao dịch thành công trên ZaloPay đều được tích lũy xu và nhận được 1 Chìa khóa).