Trong trường hợp này bạn hãy: 
1. Kiểm tra lịch sử giao dịch xem có giao dịch bất thường nào không? 
2. Nếu có giao dịch không phải do bạn thực hiện, bạn cần đổi ngay mật khẩu ZaloPay đồng thời liên hệ tổng đài ZaloPay qua số 1900 54 54 36 để yêu cầu tra soát và tạm khóa tài khoản. 


Bạn có thể tham khảo thêm các biện pháp tăng cường bảo mật tài khoản tại đây