Hiện tại, chuyển tiền đến số thẻ/tài khoản ngân hàng là dịch vụ cho nhu cầu của khách hàng cá nhân nên có hạn mức như sau:

- Tối đa 5 giao dịch/24 giờ. 

- Tối đa 30.000.000 VND/24 giờ. 

- Tối đa 100.000.000 VND/30 ngày. 

Trong trường hợp bạn nhận được thông báo quá hạn mức chuyển tiền, xin vui lòng thực hiện lại giao dịch sau 24 giờ hoặc 30 ngày kể từ giao dịch thành công cuối cùng (tuỳ theo thông báo), mong bạn thông cảm.