Tài khoản tích lũy là sản phẩm giúp khách hàng sinh lời từ số tiền nhàn rỗi và xây dựng thói quen tiết kiệm, tích lũy hàng tháng, được cung cấp bởi Công ty cổ phần Real Stake Fintech (Infina).
Bắt đầu từ 10.000đ cho lần chuyển tiền vào đầu tiên và không giới hạn số tiền tối thiểu cho các lần sau, khách hàng có thể sinh lời với sản phẩm này đến 6%/năm. Khách hàng cũng có thể rút tiền ngay mà không ảnh hưởng đến tiền lời đã phát sinh.