Hiện tại, Tài Khoản Tích Lũy chỉ cho phép rút tiền từ Tài Khoản Tích Lũy về Ví ZaloPay của bạn. Sau đó, bạn có thể thực hiện các giao dịch mà ZaloPay cho phép, ví dụ: rút tiền từ Ví ZaloPay về tài khoản ngân hàng liên kết/ thẻ ATM liên kết mà bạn muốn.

 

Hoàn toàn miễn phí rút tiền từ Tài Khoản Tích Lũy về Ví ZaloPay của bạn.