Bạn không bị giới hạn số tiền rút về Ví ZaloPay nếu không thuộc trường hợp bị giới hạn về hạn mức theo Chính sách của ZaloPay. 

 

Bạn có thể gửi yêu cầu tại Trung tâm hỗ trợ để biết thêm chi tiết.