Việc bạn không rút được tiền từ Tài Khoản Tích Lũy về Ví ZaloPay do một trong các lý do sau:

  • Bạn đã vượt quá hạn mức giao dịch được quy định trong Chính sách sử dụng của Ví ZaloPay. Bạn có thể gửi yêu cầu tại Trung tâm hỗ trợ để  biết thêm chi tiết.
  • Hệ thống gặp sự cố trong lúc xử lý giao dịch. Bạn có thể gửi yêu cầu tại Trung tâm hỗ trợ để được hỗ trợ thêm.