• Bước 1: Thanh toán với ZaloPay 
  • Bước 2: Sau khi thanh toán thành công, từ màn hình Kết quả giao dịch, bấm vào thẻ cào
  • Bước 3: Thực hiện thao tác vuốt trên khu vực cào để khám phá phần quà hấp dẫn dành riêng cho bạn.