Sau mỗi giao dịch thanh toán thành công, user có thể có cơ hội nhận được thẻ cào nếu thoả các điều kiện sau:
- Chỉ nhận được thẻ cào từ màn hình Kết quả giao dịch khi thanh toán thành công. Nếu không nhận ngay lúc đó, bạn sẽ mất thẻ cào.
- Chỉ áp dụng đối với các giao dịch thanh toán bằng ZaloPay trên Zalo
- Chỉ áp dụng đối với giao dịch thanh toán các dịch vụ sau: Nạp tiền ĐT, mua thẻ ĐT, Nạp 3G/4G, Điện thoại trả sau,  Telco, VNPT - Media, Thanh toán offline (QR code động, QR code tĩnh), Thanh toán online (Tiki, Baemin, CGV, TikTok) trừ dịch vụ ZaloPay on delivery, ZBS (KFC, BigC, Coop).
- Không áp dụng đối với các giao dịch thanh toán tự động, chuyển tiền, nạp/rút tiền ví ZaloPay, chuyển/rút tiền Tài khoản Tích luỹ, Thanh toán hoá đơn.