Vui lòng truy cập ứng dụng ZaloPay, chọn “Ví ưu đãi”, chọn Voucher và nhấn “Xem chi tiết” để xem “Điều kiện & Hướng dẫn sử dụng”.