Những tài khoản bị ZaloPay ghi nhận có dấu hiệu trục lợi hoặc vi phạm quy định chung sẽ không thể tham gia chương trình.